bg top
   
ANKIETA

ANKIETA "BADANIE SATYFSAKCJI KLIENTA"

Szanowni Państwo!
Pragniemy byc firmą zorientowaną na klienta. Chcemy spełniać Państwa oczekiwania na wszystkich płaszczyznach naszej współpracy. Staramy sie budować mocne więzi partnerstwa poprzez wysoką jakość produktów i obsługi. Niniejsza ankieta stanowi krok w kierunku realizacji tej misji.
Bardzo prosimy o jej wypełnienie. Analiza wyników tych badań będzie podstawą do podjęcia działań zbliżających nas do lepszego zrozumienia i większej satysfakcji ze współpracy.

Nazwa państwa firmy (*)
Osoba do kontaktu (*)
Telefon / fax (*)
E-mail / www


1. Jak oceniacie Państwo dostepność materiałów informacyjnych o wyrobach oferowanych przez naszą firmę?2. Jak oceniacie Państwo wiedzę kompetencje i fachowość naszych pracowników?3. Ocena poziomu obsługi klienta (kultura osobista naszych pracowników, uprzejmość, życzliwość, chęć udzielenia pomocy):4. Jaka jest Państwa opinia o wspópracy z firmą Teleconector w porównaniu do innych firm o podobnym profilu działalności?5. Jak oceniacie Państwo reakcję czasową na zapytanie ofertowe klienta?6. Ocena terminowości realizowanych przez nas dostaw:7. Ocena jakości wyrobów oferowanych przez firme Teleconector jest:8. Jak oceniacie Państwo prawidłowość zapakowania i oznakowania przesyłek z towarem:

 

9. Jak oceniacie Państwo sposób rozwiązywania i oceniania składanych nam reklamacji?10. Co powinniśmy zmienić, aby wspópraca z nami była lepsza?Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe sa zbierane w celach marketingowych i zostaną przeznaczone wyłącznie dla firmy TELECONECTOR. Zbieranie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Stosownie do art. 7 pkt. 5 Ustawy z dnia 29.09.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w rozumieniu art. 7 pkt. 2 tej Ustawy.

 
Copyright © 2009 TELECONECTOR. Design by Studio WWW.                                                                                                 o firmie  •  ankieta  •  kontakt  •  lokalizacja       en  de  ru